Đăng nhập Gmail - nhanh nhất | DANG KY GMAIL

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Đăng nhập Gmail - nhanh nhất

Gmail : Để đăng nhập gmail các bạn truy cập địa chỉ sau : https://mail.google.com/
Giao diện trang đăng nhập gmail như sau:Blog dang ky,dang nhap gmail nhanh

Nhập tên tài khoản và mật khẩu cho tài khoản gmail của bạn.
Sau đó ấn nút đăng nhập để truy cập mail của bạn
Để tham khảo cách đăng ký gmail nhanh:  bấm vào đây!!!!

1 nhận xét:

Các tin khác